Resmi Gazete’de bugün (13.11.2020)

YASAMA KISMI

TBMM KARARLARI

1270 Sarsıntıya Karşı Alınabilecek Tedbirlerin ve Sarsıntıların Ziyanlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Gayesiyle Kurulan Meclis Araştırması Kuruluna Üye Seçimine Dair Karar
1271 Kamu Başdenetçiliği Seçimine Ait Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Tedbiri Uygulanmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 3192)

ATAMA KARARI

–– Sayıştay Savcılıklarına İlişkin Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/535)

YÖNETMELİK

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Emelli Sportif Faaliyet Yönetmeliği

BİLDİRİM

–– İthalatta Korunma Tedbirlerine Ait Bildirim (No: 2020/6)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir